Po raz kolejny przygotowywana jest europejska kampania ewangelizacyjna ProChrist. Ideą tegorocznej jest zorganizowanie wielu lokalnych ewangelizacji w całym kraju pod wspólnym szyldem ProChrist w terminie od 3 października do 14 listopada. W tym też czasie w innych krajach Europy (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Węgry, Słowacja, Chorwacja) będą odbywały się podobne akcje, w które angażują się różne Kościoły. Ewangelizacje mogą być organizowane jako samodzielna bądź wspólna inicjatywa parafii/zborów w danej miejscowości przez trzy kolejne dni (czwartek, piątek, sobota), które zakończą się niedzielnymi nabożeństwami dziękczynnymi.